Toelichting op de ROI

Toelichting op de ROI

Toelichting op de ROI

Op deze pagina vind je meer uitleg over de 4 niveau's en de tools die we hier kunnen gebruiken. De eerste 2 niveau's meten de training. Niveau 3 en 4 meten de deelnemer in de periode na de trainingen.

Niveau 1 - Reactie

Op dit niveau meten we de mate waarin de deelnemers de training, nuttig, interessant en waardevol voor hun baan vinden. Op dit niveau meten we altijd. We gebruiken hiervoor 2 tools:

Dag evaluaties: Elke deelnemer evalueert elke trainingsdag individueel op 4 criteria waarmee we de reactie kunnen meten.

Eind evaluatie: Aan het eind van het programma vult elke deelnemer een vragenlijst in. Een deel van de vragen gaat over dit niveau


Niveau 2 - Leren

Op dit niveau meten we de mate waarin deelnemers de beoogde kennis, kunde en houding aanleren op basis van hun inzet. Op dit niveau meten we altijd. We gebruiken hiervoor 2-3 tools:

Terugkoppeling praktijkervaringen: De deelnemer koppelt elke dag zijn toepassing en leren van de stof en waar hij/zij tegenaan loopt terug.  

Eind evaluatie: Aan het eind van het programma vult elke deelnemer een vragenlijst in. Een deel van de vragen gaat over dit niveau.

Coaching actiebladen: Elke dag definieert de deelnemer zelf zijn te nemen acties. Door daarna gericht op deze actiebladen te coachen vanuit de organisatie zal het leerproces sneller gaan en kan de organisatie ook de deelnemers op dit niveau beoordelen. 


De 2 onderstaande niveau's meten de deelnemer in de periode na de trainingen

Niveau 3 en 4 hebben betrekking tot het gedrag van de deelnemers en het resultaat van de training. Deze niveaus worden deels door ons gemeten en zullen ook deels door jou als organisatie gemeten moeten worden. Om zo goed mogelijk te meten zullen hierover vooraf in overleg heldere doelstellingen en meetpunten worden opgesteld.


Niveau 3 - Gedrag

Op dit niveau meten we de mate waarin de deelnemers het geleerde toepassen in hun werk. Dit zal vooral bepaald worden door observaties en metingen of en hoe het gedrag wordt toegepast in de praktijk. Om dit helder te meten zal vooraf door de organisatie helder gedefinieerd moeten worden welk gedrag men wil zien en zien groeien. De eerste 3 tools worden door ons sowieso gebruikt, maar zijn vooral vanuit de deelnemer zelf gevuld. De meting vanuit de organisatie is hierin belangrijk omdat dit een objectieve meting is of de organisatie de veranderingen ziet.

Terugkoppeling praktijkervaringen: De deelnemer koppelt elke dag zijn toepassing en leren van de stof en waar hij/zij tegenaan loopt terug.  

Eind evaluatie: Aan het eind van het programma vult elke deelnemer een vragenlijst in. Een deel van de vragen gaat over dit niveau.

Optioneel kan ook nog gemeten worden door:

361 eind analyse: Meestal wordt er een 361 analyse aan het begin van een traject gedaan om de deelnemers te scoren op de diverse competenties en vaardigheden. Deze wordt door de deelnemer en mensen om hem heen ingevuld. Door deze een paar maanden na de laatste training opnieuw te doen kan de groei per competentie/vaardigheid worden bepaald.

Coaching en meten organisatie: Door vanuit de organisatie de deelnemers te coachen en te meten op het vooraf bepaald gedrag kan hierop ook goed gemeten worden op dit niveau.Niveau 4 - Resultaten

Op dit niveau meten we de mate waarin de beoogde resultaten bereikt zijn door de training en andere ondernomen activiteiten. Dit wordt gedaan door observaties en metingen die aantonen of verandering n.a.v. training een positieve impact op resultaten heeft. De eerste 2 tools worden door ons sowieso gebruikt, maar zijn vooral vanuit de deelnemer zelf gevuld. De meting vanuit de organisatie is hierin belangrijk omdat dit een objectieve meting is of de organisatie de veranderingen ziet.

Terugkoppeling praktijkervaringen: De deelnemer koppelt elke dag zijn toepassing en leren van de stof en waar hij/zij tegenaan loopt terug.  

Eind evaluatie: Aan het eind van het programma vult elke deelnemer een vragenlijst in. Een deel van de vragen gaat over dit niveau.

Meten organisatie: Door vanuit de organisatie de vooraf gedefinieerde KPI's en resultaten te meten voor de deelnemers krijgt men inzicht op dit niveau.