Open trainingen

Open trainingen

Trainingsopbouw

Gefaseerde programma's waarin circa één trainingsdag per 3 à 5 weken plaatsvindt. In de periode tussen trainingsdagen in gaan deelnemers met gerichte, zelf geformuleerde opdrachten aan de slag om de getrainde vaardigheden in praktijk toe te passen en de impact te ervaren. In de dagelijkse toepassing ervaren en leren ze vooral de stap van theorie naar praktijk en de inbedding in de context van de eigen werkomgeving.

  • 5 minuten voorbereiding;
  • 10 minuten praktijksimulatie;
  • 25 minuten feedback en intrainen nieuw gedrag;
  • 40.000 minuten toepassen in de praktijk.

Action learning

De manier van leren in dit traject is:

  • Bewustwording;
  • Overweging op attitude;
  • Vaardigheid leren;
  • Implementeren, discipline en doorzettingsvermogen.

In de training presenteren de deelnemers zichzelf, krijgen ze directe feedback, worden er praktijksimulaties geoefend, maken ze kennis met de action-learning didactiek en werken we actief aan show how in plaats van know how.

Management

Hoe creëer je een positieve werkomgeving en ben je in staat om in moeilijke situaties op tijd te anticiperen? Door de focus te houden op sterktes en talent. 

Verkoop

Een gedegen product- en marktkennis is zeer belangrijk, maar dit alléén is niet meer genoeg om succesvol te zijn als verkoper. De commerciële medewerker van vandaag dient ook qua gedrag een topprofessional te zijn. 

Onderhandelen

“Mijn sales manager hamert op het bewaken van onze marges. Mijn klant vraagt om korting en speelt mij en andere potentiële leveranciers tegen elkaar uit qua prijs. Het lukt me niet goed om een klant soepel naar de afsluiting van het contract te leiden....