Wat leveren wij (niet)?

Wat leveren wij (niet)?

Wij lossen problemen op

We zijn een trainingsbureau. Onze klanten huren ons echter niet in voor een training. Zij huren ons in om een probleem op te lossen. 

Training is een middel en niet het doel.

Dat is tenminste onze mening. Die houding bepaalt ook onze aanpak. Als eerste gaan we in overleg met onze opdrachtgever de doelen bepalen die bereikt moeten worden en de problemen/redenen die er zijn waarom het doel  nog niet bereikt is.


Op basis daarvan stellen wij het programma en de elementen daarbinnen vast. Daarbij maken we gebruik van de 80+ modules die we hebben en waarmee we bijna elke case en situatie kunnen aanpakken. Deze modules bevatten elke keer uitleg van het onderwerp en ook hoe je het praktisch en concreet in de praktijk kan toepassen.

Wat leveren wij niet?

  • Een passieve training waarbij de deelnemers vooral de hele dag passief luistert
  • Een gedetailleerde rapportage achteraf per deelnemer over hoe goed hij of zij is of juist niet
  • Een (leuk) dagje met het team zonder enige impact of zin
  • Een onveilige trainingsomgeving waarbinnen deelnemers zich op de vlakte houden