Return on Investment

Return on Investment

Return on Investment

Een training betekent altijd een investering in geld en in tijd. Het doel van de training is dat mensen hun gedrag aanpassen en hun werk beter en efficienter zullen gaan uitvoeren. Zowel op korte als op lange termijn.

Onze trainingen hebben meetbare impact

Wij vinden het belangrijk dat zowel de kosten als opbrengsten meetbaar zijn zodat u een helder beeld heeft van de investering en de return on investment. In overleg met u kunnen wij deze ROI bepalen en meetbaar maken.


Model van Kirkpatrick

Wij gebruiken het evaluatiemodel van Kirkpatrick om de ROI van onze trainingen te bepalen. Met dit model kunnen we de training op 4 niveau's evalueren afhankelijk van de doelstellingen en ingezette tools. Een aantal metingen en scores doen we elke training en een aantal andere zijn optioneel te meten. Om tot een goede eenduidige ROI te komen is het belangrijk dat we dit vooraf doorspreken en afstemmen.

Lees ook de toelichting op de ROI