Werkwijze

Werkwijze

Hoe gaan we te werk?

We gebruiken confrontatie als medicijn. Elk proces dat wij begeleiden is in de kern op een positieve manier confronterend, gericht op het observeerbaar gedrag en we excelleren in het spiegelen daarvan.

Gedragsverandering in de organisatie beheersen

Hoe goed beheers jij de mechanismen in jouw organisatie die het team naar een maximaal resultaat moeten leiden? Ken en begrijp je de gedragingen van jezelf en jouw medewerkers? Succes staat of valt met focus en effectief handelen. Attitude en gedrag is dus waar het om draait in onze trainingen!

"We geloven sterk in positieve confrontatie als stimulans om er uit te halen wat er in potentie in zit."

Business Impact Training


Action-learning didactiek

Onze trainingen zijn gedragstrainingen waarin circa één trainingsdag per 3 à 5 weken plaatsvindt. In de periode tussen trainingsdagen vindt de werkelijke training plaats. Oefenen, oefenen, oefenen! Men leert het best door eigen ervaringen. In de volgende trainingsdag delen we de behaalde persoonlijk- en business impact. Zo ontstaat een positief eisende leeromgeving waarin je persoonlijke leercurve een boost krijgt. Fasering: Kracht van de herhaling en praktijkgerichtheid

Hoe breng je dit of dat punt in de praktijk? In welke situatie, met wie en wanneer? Wij geven op deze vragen antwoord door concrete instrumenten aan te dragen die het toepassen vergemakkelijken. Aan elke deelnemer worden ‘onvoorwaardelijke eisen’ gesteld, zodat hij/zij wordt aangespoord nieuwe uitdagingen te zoeken en zich voortdurend te perfectioneren. Deze aanzet tot beweging staat bij BIT hoog in het vaandel.

  • Bewustwording en overweging op attitude
  • Vaardigheid leren
  • Implementeren in de dagelijkse praktijk
  • Discipline en volhouden!

Van "know how" naar "show how"

Of het nu gaat om verkooptraining, strategieontwikkeling, cultuurverandering of managementtraining, we hebben de volgende doelen voor ogen:

  • Een bedrijfscultuur helpen creëren die is toegespitst op "show how" in plaats van "know how".
  • Verantwoordelijkheden in de organisatie neerleggen op het niveau waar ze thuis horen.
  • Intrinsieke motivatie tot gedragsverandering creëren.
  • Het geheim van succes is gewone dingen buitengewoon goed te doen.