HPO

HPO staat voor High Performance Organisatie. Om een HPO te zijn, moet je voldoen aan bepaalde criteria. Hier kun je van alles vinden over HPO's en over hoe je jouw bedrijf ook tot een HPO kan ontwikkelen.

HPO Raamwerk

Over een periode van vijf jaar zijn voor het samenstellen van het HPO Raamwerk 290 wetenschappelijke en management­publicaties op het gebied van high performance en excellentie bestudeerd om daaruit de kenmerken voor high performance te halen. Deze kenmerken werden getest met behulp van een wereldwijd uitgezette HPO-vragenlijst die door 3.200 respondenten (inmiddels 35.000+ respondenten) bij 1475 organisaties werd ingevuld.


Een ‘High Performance’-organisatie is een organisatie die significant betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties, gedurende een periode van tenminste vijf jaar, door zich op een gedisciplineerde manier te concentreren op datgene wat echt belangrijk is voor de organisatie.

André de Waal - HPO Center


De Waal

Het HPO-gedachtegoed is van Dr. André de Waal, academisch directeur van het HPO Center. Hij is een gerenommeerd expert op het gebied van High Performance Organizations (HPO’s), prestatiemanagement, High Performance Financiële Functie en High Performance Partnerships.

HPO Criteria

Volgens een statistische analyse van de verzamelde data zijn er 35 kenmerken die een directe relatie hebben met competitieve prestatie. Deze kenmerken werden vervolgens in vijf groepen van HPO-factoren ondergebracht. Scoort een organisatie op deze vijf factoren hoger dan haar peer group, dan presteert zij gemeten naar zowel financiële als andere criteria beter dan die peer group. Deze vijf succesfactoren zijn:

  1. Kwaliteit van het management
  2. Openheid en Actiegerichtheid
  3. Langetermijngerichtheid
  4. Continue verbetering en vernieuwing
  5. Kwaliteit van de medewerkers

Business Impact Training past deze criteria en succesfactoren ook toe. We geven inzicht in wat goed gaat en wat nog beter kan. Met dat inzicht gaan we (probleemoplossend) aan de slag.