Open training management volgens trainer Jan

Waarin zit het verschil?

Open trainingen en cursussen leiderschap, management, je ziet door het bos de bomen niet meer.. Waarin verschillen de open trainingen van BIT nu van anderen? In een gesprek met Jan Bouw, één van de partners van BIT, licht hij e.e.a. toe:

Impact

“Onze trainingen verschillen vooral van andere programma’s door de impact die onze positief confronterende stijl van trainen heeft op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers én de praktische toepasbaarheid van hetgeen wordt getraind. Ook door de zorgvuldigheid waarmee een deelname wordt voorbereid en begeleid”. Dit programma kenmerkt zich door:

  • Bewustwording en verbinding: in relatie tot jezelf en met jezelf tot anderen. Die stap dient eerst gezet te worden. Vooral dag 1 en 2 zijn hier qua inhoud en didactiek op gericht. De trainingsdagen erna zijn dan vooral op taak- en functiegerelateerde thema’s gericht.
  • Delen van kennis en ervaring van deelnemers onderling.
  • Praktijkgerichte casuïstiek, het gaat daarbij vooral om ‘doen leren en leren doen’.
  • Borging: net als bij sport door herhaling, een gefaseerde aanpak en vooral door tools die na elke trainingsdag direct in eigen praktijk kunnen worden gebruikt”.

Ik heb deze training als een levensles ervaren, waar ik nu nog elke dag plezier van heb. In managementland lijkt het wel of, naarmate er stappen op de carrière-ladder worden gezet, de mate van zelfreflecterend vermogen afneemt. Voor mij is dit een kantelpunt geweest.

Frank Toebes, General Manager NRF

Impact? Hoe meten jullie dat?

“De impact meten we idealiter op drie momenten:

  • In de start. Er vindt dan een gesprek plaats tussen de deelnemer, zijn/haar leidinggevende en de trainer over de uitkomsten van een 361o assessment. Dit gesprek is de eerste, positieve confrontatie die de deelnemer ervaart: ‘Hoe denk ik dat ik functioneer en hoe ervaart mijn ‘omgeving’ dit in de praktijk?’. Zo krijgt de deelnemer een scherpe startfoto, die helpt bij het concretiseren van persoonlijke leerdoelen.
  • Een volgend meetmoment waarop deelnemer, leidinggevende en trainer met elkaar spreken, is halverwege de training. Doel meten van de voortgang: ‘Wat gaat er goed, wat is er al zichtbaar bereikt? Waar blijkt dat uit? En wat nog niet, hoe komt dat? Wat is er dan nodig om het wel te realiseren? Zo werkt dit drietal nauw samen om het maximale rendement uit de trainingsdeelname te halen.
  • Tot slot na afloop van het programma met als doel af te stemmen hoe ‘borging’ zal plaatsvinden. Dit wordt ook vastgelegd en na plm. zes maanden opnieuw getoetst door een nieuwe 361o”.

Wat zie je met deze aanpak als belangrijke resultaten?

“Voor onze opdrachtgevers en deelnemers, inmiddels wereldwijd, staat onze naam Business Impact Training daadwerkelijk synoniem voor impact. En daar zijn we heel trots op! Waar strategische wijzigingen of operationele verbeteringen een verandering op individueel-, team- of organisatieniveau vereist, faciliteren onze trainers/consultants door middel van coaching, consulting- of training. Uiteindelijk gericht op voordelen, verbeteringen ten gunste en daarmee ook zichtbaar voor alle stakeholders”.