Cultuuromslag bij KNLTB

Cultuuromslag bij KNLTB

Wat doe je als je als op een na grootste sportbond van Nederland het ledenaantal ziet teruglopen, er een onzekere economische situatie is waardoor sponsoring steeds lastiger wordt en tegelijkertijd de overheid de subsidiekraan dicht draait? Dan probeer je intern de bakens te verzetten en een meer klantgerichte cultuur te bewerkstelligen.  

Hoe deze cultuuromslag te realiseren binnen de KNLTB?

Deze uitdaging lag op het bordje van Erik Poel, algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). 'We moesten van een soort van 'gemeentehuiscultuur' veranderen in een meer klantgerichte organisatie, dat is best lastig...' stelt Poel.

De KNLTB wil een organisatie zijn waarin heldere keuzes worden gemaakt en waar die keuzes ook consequent worden doorgevoerd zonder vertragend poldergedrag. Samenwerken en teamverbanden zijn nodig om de doelstellingen te realiseren. Daarnaast zal het gemeengoed moeten worden dat men zich openstelt voor de buitenwereld, zich klantvriendelijker opstelt, elkaar scherp houdt en aanspreekt op verantwoordelijkheden.

Cultuurtraject en facilitators

We hebben met Business Impact Training een cultuurtraject ingezet waarbij we als eerste stap met al onze mensen een dag hebben gewerkt aan het vaststellen van onze gemeenschappelijke missie (waar staan we voor?) en onze waarden. Rob van Westing van BIT begeleidde ons daarbij.

Als tweede stap is een aantal KNLTB managers door BIT opgeleid tot facilitators. Nadat de waarden waren vastgesteld, zijn de diverse afdelingen, onder begeleiding van een interne facilitator, op afdelingsniveau met elkaar het gesprek aan gegaan om bij elke waarde een concreet principe af te spreken. Zo kreeg elke afdeling hele praktische principes waarmee men in de praktijk aan de slag ging. Als laatste stap in dit proces presenteerde elke afdeling haar principes op een gemeenschappelijke eindsessie.

Effect: klantgericht team

Wat was het effect? Doordat iedereen het een erg leuke exercitie vond was ging men echt gemotiveerd ermee aan de slag. Per afdeling zijn de principes nu maandelijks onderwerp van gesprek. Tevens hebben we een aantal waarden ook in uitingen in ons pand laten terugkomen. Verder heeft het enorm geholpen met de saamhorigheid binnen de KNLTB! We zijn nu een klantgericht team geworden! 

Van 'gemeentehuiscultuur' veranderen in een meer klantgerichte organisatie, dat is best lastig….

Erik Poel - Algemeen directeur KNLTB