Coaching

Coaching

Het talent in uzelf activeren

Coaching is een persoonlijke begeleiding in een gelijkwaardige één-op-één-relatie. Onze ervaren coaches ondersteunen en begeleiden uw leerproces. Het doel van coaching is het vergroten de mentale vitaliteit en daarmee de persoonlijke effectiviteit van de coachee. 

Teamcoaching

Eén van de belangrijkste kenmerken van een sterk team is een gezamenlijk gedragen, geleefd en gevoeld ‘teambrand’. Een teambrand is een essentiële inspiratie- en motivatiebron dat niet aan een team gegeven kan worden door de organisatie of leidinggevenden. Met andere woorden: een teambrand geeft richting aan de teamkernwaarden en geeft informatie over hoe in gezamenlijkheid doelen worden gehaald. 

Vragen die gedurende teamcoaching aan bod komen zijn: 

  • Wat is ons bestaansrecht? Wat willen we bereiken? Wat zijn onze gezamenlijke overtuigingen, teamkernwaarden en doelen?
  • Hoe geven we hier concreet invulling aan? Welke principes, samenwerkingsafspraken en (individuele) kwaliteiten ondersteunen
  • Wat gaan we ondernemen om onze principes te bewaken, zodat afspraken worden nageleefd en doelen gehaald worden?

Personal coaching

Onze coaching is gericht op het verkrijgen van dieper bewustzijn van talenten, kracht van de persoonlijke stijl, het kennen en begrijpen van persoonlijke drijfveren en het herkennen van minder ontwikkelde kanten en mogelijke valkuilen. Hierdoor leert u dit alles optimaal in te zetten bij het maken van keuzes en overziet u daarbij mogelijke consequenties.

To be the best, you need to be trained and mentored by the best!

Blair Keen, Optimisation Team Lead at Adobe

MBTI coaching

Hoe goed ken u zichzelf? En hoe goed weten anderen wat u beweegt? De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een beproefd instrument om meer duidelijkheid over persoonlijke voorkeuren te krijgen. De uitkomst is een uitspraak over je persoonlijkheidstype. Zo ontstaat er een interessante reis en een geactualiseerd inzicht in het dagelijks handelen en functioneren.

Waarbij kan het MBTI-instrument ingezet worden?

  • Persoonlijke ontwikkeling.
  • Teamvorming en -ontwikkeling.
  • Organisatieverandering.
  • Conflicthantering.

E/I: Extroversie of introversie: Wat geeft je energie en wat kost je energie? Ben je vooral gericht op de buitenwereld of op je innerlijke reflectie?

S/N: Observatie (Sensing) of intuïtie (iNtuition): Hoe neem je de wereld waar? Heb je vooral interesse in de feiten, in het hier en nu of ben je vooral geboeid door het abstracte en wat mogelijk is?

T/F: Denken (Thinking) of voelen (Feeling): Neem je beslissingen op basis van logisch, objectief redeneren of op basis van persoonlijke emoties, waarden en idealen?

 J/P: Oordelen (Judging) of waarneming (Perceiving): Leef je het liefst gestructureerd en georganiseerd of juist spontaan en flexibel?

Interventie coaching

Kort en effectief coachen
Soms lopen medewerkers tegen hun grenzen aan waardoor ze niet meer optimaal functioneren of niet meer lekker in hun vel zitten. Ze hebben hier last van maar weten niet hoe dit te veranderen. In deze gevallen biedt interventie coaching vaak een snelle en succesvolle oplossing.
In enkele sessies (vaak 2-4) kan er een blijvende verandering worden gerealiseerd waardoor de medewerker weer verder kan en het rendement voor uw organisatie stijgt.                

Voor wie is dit een passende aanpak?

Interventie coaching is inzetbaar in veel situaties.

  • De medewerker loopt tegen obstakels aan die hem/haar belemmeren maar weet niet hoe dit zelf opgelost te krijgen
  • Ondanks inspanningen blijft de medewerker terugvallen in oude patronen.

Het verleden is niet meer te veranderen. De toekomst wel. Tijdens de sessies is er geen sturing of advies van de coach, maar ondersteuning bij het zelf vinden van antwoorden en de nieuwe richting. Tussen de sessies zal de coachee gericht aan de slag gaan met de nieuw gevonden inzichten en antwoorden.

Belangrijk is dat de coachee zelf ook ervaart dat de huidige situatie niet optimaal is en dat hij/zij daar graag mee aan de slag wil. Dat de coachee dus bereid is te investeren in verandering. Coachees die hebben deelgenomen aan dit traject en ook hun leidinggevenden zijn vaak verrast door de snelheid en impact van de coaching.

Ervaringen

Enkele quotes van deelnemers en opdrachtgevers na de coaching zijn: 

“Ik heb in 1,5 uur meer over mezelf geleerd dan in de afgelopen 5 jaar via de reguliere hulpverlening”

“Mijn ervaring met de coach is uitstekend. In slechts enkele comfortabele en informele sessies kwamen we al gauw tot een helder geformuleerd doel waaraan ik zelfstandig verder kon werken"

“Sinds onze gesprekken is er veel veranderd. Mensen om me heen reageren nu positief op mijn houding”

“Het is voor ons als HR afdeling mysterieus wat de coach gedaan heeft met de medewerker, maar het werkt wel. En dat binnen 2 sessies. Ongelofelijk”

Coach

Antonie de Kok heeft zijn PROFESSIONAL, SENIOR en SENIOR PLUS counseling opleiding doorlopen. Antonie brengt tijdens de gesprekken rust, vertrouwen en nieuwe inzichten. Hij geeft de coachee de ruimte zijn verhaal te doen en luistert aandachtig. Hij houdt daarbij focus op de doelen en zal waar nodig doorvragen om de coachee te helpen duidelijkheid en inzicht te krijgen in zijn problemen. Essentieel daarbij is dat het altijd veilig voor de coachee is en dat deze weet dat het om hem draait. In deze warme sfeer haalt hij het beste uit mensen en helpt hen de gewenste veranderingen en doelen te bereiken.

Interesse gewekt?

Wilt u weten of een of meerdere van deze programma's matcht met uw doelstellingen neem dan gerust contact op voor een intakegesprek via het contactformulier of met Antonie de Kok

Contactformulier